Aquest web utilitza "cookies pròpies i analítiques. Si seguiu navegant, accepteu l'ús que nosaltres fem d'aquestes. Pot canviar la configuració de les "cookies" en qualsevol moment.

Atenció a la Diversitat

Col·legi Sagrat Cor Amposta

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. CODOCÈNCIA

Una de les prioritats de la nostra escola és atendre a la diversitat.

La nostra escola ha apostat per la CODOCÈNCIA com un treball educatiu en equip per poder atendre a la diversitat i així fomentar una educació més inclusiva. Hi ha dos mestres dins l’aula i segons el tipus d’activitat, cada mestre adoptarà un rol. D’aquesta manera podem atendre millor als alumnes de forma personalitzada.

Tot això comporta poder treballar amb diferents metodologies: treball cooperatiu, racons de treball, intel·ligències múltiples, espais d’aprenentatge i tallers.

Fem codocència en les àrees de matemàtiques i català.

Pel que fa a l’àrea de llegua anglesa, es fan desdoblaments heterogenis dels alumnes d’una classe en dos grups més reduïts. Cada grup serà atès per un mestre/a i d’aquesta manera podran treballar la comunicació oral en anglès de forma més individualitzada.