Aquest web utilitza "cookies pròpies i analítiques. Si seguiu navegant, accepteu l'ús que nosaltres fem d'aquestes. Pot canviar la configuració de les "cookies" en qualsevol moment.

Educació Secundària

Col·legi Sagrat Cor Amposta

Educació Secundària

No només eduquem en matèries curriculars sino que eduquem en el treball en equip, ajudem a solucionar problemes i potenciem els valors propis de cada alumne en una etapa de canvi constant i de creixement cap a la maduresa.

La finalitat de l’ESO és transmetre a l’alumnat els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic; consolidar els hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats; formant-los per tal que assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets i preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i la seva inserció laboral.

Treballem dins del marc d'una escola inclusiva. No només eduquem en matèries curriculars sino que eduquem en el treball en equip, ajudem a solucionar problemes i potenciem els valors propis de cada alumne en una etapa de canvi constant i de creixement cap a la maduresa.

L’ESO manté la coherència amb l’Educació Primària, per tal d’assegurar una transició adequada de l’alumnat entre etapes i facilitar la continuïtat del seu procés educatiu. Com també, s’orienta a l’alumnat en el procés de tria d’estudis posteriors.

 

QUÈ PRIORITZEM?

 • Metodologies i aprenentatges
 • Seguiment individualitzat
 • Departament d’orientació escolar/ Seguiment i orientació acadèmica i professional
 • Desenvolupament de la creativitat
 • Intercanvi d’e-mails amb alumnat de l’estranger

 

I ho duem a terme amb:

 • Treball en equip
 • Treball experimental
 • Club de lectura multilingüe
 • Treball de valors
 • Competència digital
 • Activitats lúdiques en anglès
 • Participació en activitats d’àmbit local
 • Sortides culturals i de caire científic
 • Setmana de la ciència
 • Setmana cultural