Aquest web utilitza "cookies pròpies i analítiques. Si seguiu navegant, accepteu l'ús que nosaltres fem d'aquestes. Pot canviar la configuració de les "cookies" en qualsevol moment.

Generació Plurilingüe

Col·legi Sagrat Cor Amposta
  • Inici
  • Generació Plurilingüe

Generació Plurilingüe

El nostre col·legi ha entrat a formar part d'un programa d'innovació educativa del Departament d'Ensenyament.

Es tracta del GEP (generació plurilingüe) i el seu objectiu és formar professorat amb un perfil adient per a poder impartir de manera total o parcial matèries en llengua anglesa.

Els programes AICLE/CLIL són ideals per a la consecució d'aquest objectiu.

Els canvis en la composició lingüística i cultural de la nostra societat, les necessitats d'internacionalització cultural, acadèmica i econòmica, i els resultats de les investigacions i la recerca en el camp de l'aprenentatge de les llengües, orienten el sistema educatiu cap a un model lingüístic amb un enfocament plurilingüe i intercultural.

L’educació plurilingüe implica que totes les llengües contribueixen al desenvolupament de la competència comunicativa dels alumnes, i suposa la utilització de diferents idiomes com a vehicle per a l’adquisició de nous coneixements.

El plurilingüisme ens porta a parlar de pluriculturalisme i d’interculturalitat. Aquesta consciència intercultural permet als alumnes navegar eficaçment entre un ampli ventall de contextos culturals i, en fer-ho, desenvolupen una nova identitat que no es limita a una perspectiva cultural única.

L’objectiu és, en definitiva, promoure una educació que ens permeti viure junts i avançar com a societat.


Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Activitats de formacio del professorat
Activitats de formacio del professorat
Activitats d’aplicacio al centre
Activitats d’aplicacio al centre