Aquest web utilitza "cookies pròpies i analítiques. Si seguiu navegant, accepteu l'ús que nosaltres fem d'aquestes. Pot canviar la configuració de les "cookies" en qualsevol moment.

Preinscripció i matrícula

Col·legi Sagrat Cor Amposta
  • Inici
  • Preinscripció i matrícula

Preinscripció i matrícula

INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS SOBRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2020/21 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA. SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.

INTRODUCCIÓ.

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones. En aquest sentit, el PROCICAT ha aprovat el Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar recollint les mesures concretes que cal aplicar.

CANVIS EN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Sobre la presentació de la sol·licitud de preinscripció

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, organitzarem la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Serà de la següent manera: trucant al telèfon 977 70 00 94. L’enllaç del departament per poder fer la preinscripció és preinscripcio.gencat.cat.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds. En canvi, l’atenció presencial en els centres educatius per a la presentació de sol·licituds només es podrà fer durant una part d’aquest període.

El període queda establert de la següent manera:

  • Del 13 al 22 de maig telemàticament
  • I del 19 al 22 de maig presencialment i de les 08:00h a les 13:00 (amb cita prèvia)

Sobre la publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i d’espera, restaran penjades al web de l’escola www.sagratcoramposta.es

Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant pot fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya.

Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre. De manera anàloga al que es fa en la presentació de sol·licituds en suport informàtic, el centre ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

Sobre la matrícula al centre

Organitzarem la matrícula amb cita prèvia als telèfon 977 70 00 94.

També es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic. L’adreça de correu serà: secretariasagratcor@gmail.com. En aquest cas, us contestarem al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Cal tenir present que amb l’obertura dels centres per al tràmit de preinscripció només està prevista la utilització dels espais imprescindibles per al treball administratiu. Per tant, no serà possible realitzar visites als centres. La informació constarà a la pàgina web.

Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona); cal recordar que heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.

Porteu un bolígraf

Cal portar portar mascareta i guants

No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació

Es poden acceptar sol·licituds presentades fora de termini, abans de la finalització del període de reclamacions. En aquest cas, no es podrà utilitzar la sol·licitud de suport informàtic, però es pot acceptar el formulari de sol·licitud en pdf emplenat i enviat a la bústia oficial del centre, junt amb la documentació necessària, escanejada o fotografiada. El centre contestarà aquest correu justificant-vos la recepció de la sol·licitud.

IMPORTANT:

TELÈFON CITA PRÈVIA: 977 70 00 94

CORREU PER ENVIAR LES SOL·LICITUDS: secretariasagratcor@gmail.com

PÀGINA WEB COL·EGI SAGRAT COR: www.sagratcoramposta.es

WEB PER FER LA PREINSCRIPCIÓ VIA TELEMÀTICA: preinscripcio.gencat.cat

 

Comunicat oficialDescarrega el comunicat oficial


Clic aquí.


BaremacióVisualitza la baremació


Clic aquí.