Cultura Digital de Centre

Acolliment Digital

Per avançar en l’assoliment de les competències digitals per part de tot l’alumnat i de tot el professorat, cal tenir especial cura amb les persones que s’incorporen noves al centre. Venen d’altres centres on la implantació i l’ús de tecnologies és diferent, si no menor, i, per tant, cal preveure el seu acompanyament. L’EDC hauria de contenir el Pla d’acompanyament a alumnes, professorat i famílies en l’àmbit digital, on s’especifiqui la rebuda, la formació inicial i el seguiment fins a la seva adaptació.