Cultura Digital de Centre

Desenvolupament curricular de la competència digital de l'alumnat

L’assoliment de la competència digital de l’alumnat és un dels objectius principals de l’EDC. Aquest assoliment s’ha d’aconseguir de forma transversal amb la implicació de totes les matèries o àmbits. Per aquesta raó cal que el centre planifiqui el seu desplegament i la seva l’avaluació en els diferents nivells i cursos.