Cultura Digital de Centre

Canals de comunicació

La comunicació de la comunitat escolar és essencial per al bon funcionament dels centres. Més enllà dels portals, plataformes i xarxes socials concretes que el centre utilitzi per realitzar aquesta comunicació, l’EDC ha de contenir les estratègies de comunicació del centre. És recomanable definir quin ús es fa de cada portal, plataforma i xarxa social que el centre utilitza, establint les finalitats de cadascuna. També és molt útil establir responsables, procediments i normatives d’actualització de la informació que apareix en cada una d’elles, tenint especialment cura dels drets d’autoria i dels drets d’imatge d’alumnes i d’altres membres de la comunitat escolar.