Cultura Digital de Centre

La segona part de l’EDC permet recollir i tenir unificades totes les accions que el centre ja realitza en l’àmbit digital. Fruit de l’experiència del centre, però també de l’aplicació de la part més estratègica de l’EDC, els centres defineixen procediments, protocols, normes, acords i plans per assolir les competències digitals. És interessant que estiguin recollits en la segona part del document de l’EDC, ja que permet tenir una referència única en el centre.

Cada centre definirà i estructurarà aquesta part segons la seva experiència prèvia i segons la seva evolució. Tot i això, els aspectes que s’anomenen a continuació haurien de quedar-hi reflectits.