Batxillerat Dual

En la missió d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola i gràcies al conveni amb Academica Corporation –la principal institució escolar i educativa dels Estats Units i creadora del programa internacional de doble titulació “Diploma Dual”–volem oferir als nostres alumnes la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL “BATXILLERAT DUAL AMERICÀ”.

Mitjançant aquest conveni, des de l’escola s’ha implementat per als alumnes a partir de 2n d’ESO que ho desitgin el programa de Doble Titulació de Batxillerat Espanyol i Estatunidenc.

Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes des de 2n d’ESO podran estar matriculats a l’escola i simultàniament en una High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora. També es pot començar a 3r o 4t d’ESO.

El programa Diploma Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una extraescolar.Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs durant l’ESO i el Batxillerat (tot i que aquest l’estiguin cursant en un altre institut) que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de High School dels Estats Units.

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

Immersió lingüística: 100% en anglès –currículum, professors…– en un entorn d’estudi i treball.

Immersió tecnològica: 100% online –plataformes, eines, comunicacions, etc.

Immersió personal: Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne en l’estudi i el treball.

Per conèixer tots els detalls sobre el programa Diploma Dual podeu accedir a:

Testimonis dels alumnes

Testimonis dels directors de programa

Testimonis dels pares