Estratègia Digital de Centre

Planificació

Per realitzar una planificació realista, un cop definits els objectius, hem analitzat els següents aspectes per tal de prioritzar-los:

  • Necessitat
  • Viabilitat
  • Recursos necessaris
  • Grau d’impacte