Educació Primària

La primària és una etapa per aprofundir en el coneixement i la maduració

Vetllem per una educació personal que acompanyi a cada alumne segons les seves necessitats i en un ambient humà que afavoreixi la seva maduració.

El nostre projecte es basa en l’ alumne, com a protagonista del seu aprenentatge a través de l’assoliment progressiu de les competències bàsiques.

Potenciem la curiositat, la creativitat i el raonament científic

Metodologia

Desenvolupem una metodologia activa i flexible. Es combina el treball cooperatiu, individual i per projectes.

Procurem que cada alumne desenvolupi al màxim les seves intel·ligències múltiples.

Potencien l’esforç, la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits saludables.

Prioritzem els mitjans audiovisuals com a recurs d’aprenentatge i fomentem l’ús de les TIC i el coneixement de la llengua anglesa.

Treballem un pla d’impuls a la lectura, amb l’objectiu de millorar la competència lingüística dels nostres alumnes.

Potencien les habilitats per a aprendre a ser, a saber i a conviure.

Assegurem una continuïtat en el seu procés educatiu mitjançant la coordinació amb l’Educació Infantil i l’ Educació Secundària.