El centre

Història de l’escola

Les Germanes Carmelites Missioneres Teresianes, arriben a Amposta l’any 1904 i s’instal·len al C/ S.Isidre i imparteixen classes de costura i cultura general a les noies, cal remarcar que és la primera escola de la nostra ciutat.

L’any 1925 s’inaugura el nou col·legi al C/ Tarragona núm. 11, els ensenyaments que allí s’impartien eren labors, música, pintura, cultura general, estudi de comerç i teneduria de llibres i poc a poc i sempre responent a la demanda social es va aconseguir el batxillerat elemental.

Conforme van anar passant els anys el col·legi es van anar adaptant a cada llei educativa vigent.

És al curs 1999-2000 que s’inauguren les noves instal·lacions al C/Gna. Teresa Mira núm. 21 i actualment hi ha les següents etapes educatives:

  • Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
  • Educació Primària (de 6 a 12 anys)
  • Educació Secundària Obligatòria (dels 12 als 16 anys)

Totes aquestes etapes están concertades per la Generalitat De Catalunya.

Organització

Titularitat

Titularitat: Germanes Carmelites Missioneres Teresianes
Representant de la Titularitat: Montserrat Rosa Cardús
Administració: M. José Subirats Drago
Direcció: Maria Jesús Rallo Masià
Secretaria: Anabel Ferré Fornós
Porteria: Sílvia Meca Rovira

Equip Directiu

Directora: Maria Jesús Rallo Masià
Sots-directora: Àngels Valldepérez Serra
Cap d’Estudis Ed. Infantil i Ed. Primària: Núria de Ramón Amat
Cap d’Estudis E.S.O.: Elisabeth Reverté Dolz
Secretari: José Manuel Pascual Vilar
Responsable de Pastoral: Mayte Piñero Vidal

Equip Docent

Educació Infantil

Tutora: Verónica Gisbert Torta
Tutora: Alba Franco Muñoz
Tutora: Judit Casanova Rius
Tutora: Marta Moreno Baz
Tutora: M. Belén Vidal Gallego
Tutora: Laura Monllaó Villalobos
Suport: Gemma Cid Espuny

Educació Primària

Tutora: M. Beltran Torredemer
Tutora: Mireia Caballé Bellot
Tutora: Gemma Cardona Curto
Tutora: Montserrat Codorniu Tomás
Codocència: Núria De Ramón Amat
Codocència: Griselda Ferré fernández
Música: Elena Labordeta Valmaña
Tutora: M. Isabel Lalana Berenguer
Educació Física: Josep Lleixà Chavarria
Tutor: Xavier Luís Bertomeu
Educació Física: Pere Margalef Jornet
Anglès: Laia Martí Pastor
Tutora: Begoña Oller Cuéllar
Tutora: Andrea Porres Pepiol
Tutora: Marta Quesada Magriñá
Tutora: Inmaculada Solé Cabanes
Tutora: Àngels Valldepérz Serra
Tutora: Elisabeth Vidal Verdiell

PAS

Administradora del centre: María José Subirats Drago
Secretaria: Anabel Ferré Fornós
Porteria: Silvia Meca Rovira
Auxiliar Administrativa: Verònica López Giménez
Servei de neteja: Mari Angeles Felipo Cervera
Servei de neteja: Cinta Fabra Alguero
Vetlladora: Anabel Sech Sebastià

ESO

Tutora: Anna Alegre Vidal
Tutora: Belén Batalla Beltri
Educació Física: Sandra Durán Sabaté
Tutora: Patrícia Escrivà Beltri
Codocència: Eric Esteban Sancho
Música: Elena Labordeta Valmaña
Tutora: Josep Lleixà chavarria
Tutora: Teresa Margalef Jornet
Tutora: Núria Martín Martínez
Plàstica: Montserrat Martínez Solà
Física i Química: J. Manuel Pasqual Vilar
Matemàtiques: M. Teresa Piñero Vidal
Tutora: Eva Porcar Talarn
Ciències Naturals: Mª Jesús Rallo Masià
Català: Elisabeth Reverté Dolz
Català: Montserrat Rosa Cardús
Religió: Sergio Sánchez Caldés
Tutora: Glòria Soler Rico

Docents d’activitats complementàries

Primària: Ferran Accensi Sales
Infantil i Primària: Carme Casadó Català
Infantil i Primària: Carlos Curto Zafra
Primària: Sandra Duran Sabaté
ESO: Parícia Escrivà Beltri
ESO: Núria Martín Martínez
Infantil, Primària i ESO: Montserrat Martínez Solà
ESO: Eva Porcar Talarn
Primària: Andrea Porres Pepiol
ESO: Sergio Sánchez Caldés
ESO: Glòria Soler Rico

Administració i Secretaria

La secretaria i la porteria del centre és el punt de contacte de l’escola amb les famílies i la ciutat.

Des de porteria o secretaria us poden atendre per resoldre tots els dubtes que tingueu referent a l’escola i a l’escolarització dels vostres fills i filles.

Estem per ajudar-vos.

Dilluns a Divendres

09:00h – 10:30h

Dilluns a Dijous

16:30h – 17:15h