Organigrama

Titularitat

Titularitat: Germanes Carmelites Missioneres Teresianes
Representant de la Titularitat: Maria José Muñoz Álvarez

Equip Directiu

Directora: Maria Jesús Rallo Masià
Sots-directora: Àngels Valldepérez Serra
Cap d’Estudis Ed. Infantil i Ed. Primària: Núria de Ramón Amat
Cap d’Estudis E.S.O.: Elisabeth Reverté Dolz
Secretari: José Manuel Pascual Vilar
Responsable de Pastoral: Mayte Piñero Vidal

Equip Docent

Educació Infantil

Verónica Gisbert Torta
Alba Franco Muñoz
Judit Casanova Rius
Marta Moreno Baz
M. Belén Vidal Gallego
Laura Monllaó Villalobos
Gemma Cid Espuny

 

Educació Primària

Montserrat Beltran Torredemer
Mireia Caballé Bellot
Gemma Cardona Curto
Montserrat Codorniu Tomás
Núria De Ramón Amat
Griselda Ferré fernández
Elena Labordeta Valmaña
M. Isabel Lalana Berenguer
Xavier Luís Bertomeu
Pere Margalef Jornet
Paula Drago Cabrera
Begoña Oller Cuéllar
Andrea Porres Pepiol
Marta Quesada Magriñá
Inmaculada Solé Cabanes
Àngels Valldepérez Serra
Elisabeth Vidal Verdiell

Personal d'Administració i Serveis

Administradora del centre: María José Subirats Drago
Secretaria: Anabel Ferré Fornós
Porteria: Silvia Meca Rovira
Auxiliar Administrativa: Jahel Navarro Forés
Psicòloga: Cristina Peralta Almo
Servei de neteja: Mari Angeles Felipo Cervera
Servei de neteja: Cinta Fabra Alguero

Educació Secundaria Obligatoria

Anna Alegre Vidal
Belén Batalla Beltri
Sandra Durán Sabaté
Eric Esteban Sancho
Elena Labordeta Valmaña
Josep Lleixà chavarria
Maria Teresa Margalef Jornet
Sara Polo Roda
Núria Martín Martínez
Montserrat Martínez Solà
J. Manuel Pasqual Vilar
M. Teresa Piñero Vidal
Eva Porcar Talarn
Mª Jesús Rallo Masià
Àngela Masià Solà

SIEI

Carlos Curto Zafra
Mònica Myreia Fornós Arques

Aula d’acollida

Carla Vázquez Ferrando

Vetlladores

Anabel Sech Sebastià
Montserrat Ortoneda Llaveria
Mònica Torres Ferreres