Educació Infantil

L'Escola ha evolucionat i s'ha adaptat als nous temps, però tant pel que fa a l'ideari com en la tasca de cada dia segueix fidel als principis que la van impulsar.

Els nostres objectius a l'educació infantil

Ajudar a què tot el nostre alumnat pugui construir el seu aprenentatge segons les seves capacitats, és a dir, dotar-los dels instruments necessaris per arribar-hi. Partint dels diversos estils d’aprenentatge i les diverses intel•ligències que trobem a l’aula.

Ajudar als alumnes al desenvolupament d’una série de capacitats per tal de crèixer integralment:

  • Aprendre a conviure i habitar el món
  • Aprendre a ser a i actuar de forma cada vegada més autònoma
  • Aprendre a pensar i comunicar
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Ajudar als nostres alumnes que siguin capaços de reconèixer, expressar controlar les seves pròpies emocions tot posant en marxar un racó de treball continuat i progressiu durant tota l’etapa d’educació d’infantil.

Iniciar l’infant en el coneixement de la llengua anglesa mitjançant el joc i les cançons.

Oferir una escola oberta de tots els col•lectius que la formen: alumnes, famílies, mestres i altres professionals.

Apostar per un nou tipus de treball per tal de desenvolupar les capacitats cognitives, la intel•ligència i la memòria mitjançant els jocs de Memoryteca.
Oferir un espai innovador d’aprenentatge on l’alumne pot investigar sentir i expresar: aula I.S.E

Incorporar les noves tecnologies com a eina per afavorir l’aprenentatge dels nostres alumnes i la comuncació escola amb els famílies.

Promoure una formació integral amb uns valors cristians, humans i socials, compromesos amb la nostra cultura i tradició.

Promoure una educación de qualitat innovadora i personalitzada.

Metodologia

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge, tot experimentant, manipulant i aprenent dels seus errors i encerts. Potenciant sempre la seva inciativa com desenvolupant la seva creativitat.
Partim del joc que és el mitjà més efectiu per l’aprenentatge.

Veiem la necessitat del treball en grup, la cooperació i la solidaritat. L’intercanvi i interacció com instruments d’aprenentatge.

Adaptem la metodologia per atendre la diversitat treballant en petit grup: treballant amb racons de treball, tallers, projectes i atencions més específiques individualitzades. Donant importància al procès en què es manipula, s’interactua i s’experimenta.