Calendari i Llistats

Educació Infantil i Primària

Preinscripció del 6 al 20 de març de 2023

Matrícula del 20 al 28 de juny de 2023

Educació Secundària

Preinscripció del 8 al 20 de març de 2023

Matrícula del 20 al 28 de juny de 2023